סקרולר ברוחב 120 פיקסלים כמו כאן:    ◄◄◄◄

העתיקו את הקוד הבא, והדביקו אותו במקום הרצוי ב- HTML באתרכםסקרולר ברוחב 160 פיקסלים כמו כאן:    ◄◄◄◄

העתיקו את הקוד הבא, והדביקו אותו במקום הרצוי ב- HTML באתרכם