לוח זמני היום

               
          
     
           AM/PM   24H           שעון קיץ
עלות השחר
משיכיר פני חברו
הנץ החמה
סוף זמן קריעת שמע -גר"א
סוף זמן תפילה -גר"א
חצות היום
מנחה גדולה
מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
כניסת שבת
מוצאי שבת

       web site: http://www.kaluach.org